CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ 30% CHO CÁC SẢN PHẨM THIẾT BỊ PHÒNG TẬP (GYM)
Tp.Hồ chí minh
30 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
0969 3838 09 - 0939 10 3738
0969 38 38 09 Ms. Huệ
Hỗ trợ Online
Sản phẩm   >>  Máy Công Nghiệp
Máy Hút Chân Không Gia Đình
NSX:  Duoqi
Giá bán: 1.370.000VND
Thị trường: 1.570.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 2.470.000VND
Thị trường: 3.000.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 2.070.000VND
Thị trường: 2.800.000VND
NSX: 
Giá bán: 1.570.000VND
Thị trường: 2.000.000VND
Máy In Date, Rút Màng Co
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 7.100.000VND
Thị trường: 7.500.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: Liên hệ
Thị trường: Liên hệ
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: VND
Thị trường: VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: VND
Thị trường: VND
Máy Hàn Túi, Đóng Nắp Chai
NSX: 
Giá bán: 3.700.000VND
Thị trường: 5.300.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 8.500.000VND
Thị trường: 9.000.000VND
NSX:  Duoqi
Giá bán: 850.000VND
Thị trường: Liên hệ
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 6.800.000VND
Thị trường: 6.800.000VND
Máy ép ly
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 1.450.000VND
Thị trường: Liên hệ
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 1.980.000VND
Thị trường: Liên hệ
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 1.200.000VND
Thị trường: Liên hệ
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 1.980.000VND
Thị trường: Liên hệ
Máy xay công nghiệp
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 9.900.000VND
Thị trường: Liên hệ
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 35.000.000VND
Thị trường: Liên hệ
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 45.000.000VND
Thị trường: Liên hệ
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 4.900.000VND
Thị trường: Liên hệ
Máy ép nước mía
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 13.900.000VND
Thị trường: Liên hệ
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 15.000.000VND
Thị trường: Liên hệ
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 7.500.000VND
Thị trường: Liên hệ
Máy làm bắp rang bơ-Nổ bỏng ngô
NSX: Goodfor
Giá bán: 2.850.000VND
Thị trường: 3.550.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: Liên hệ
Thị trường: Liên hệ
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: Liên hệ
Thị trường: Liên hệ
NSX: Kanton
Giá bán: 3.150.000VND
Thị trường: 3.900.000VND
Máy bọc màng thực phẩm, đóng đai thùng
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 1.680.000VND
Thị trường: 1.800.000VND
Máy Hút Chân Không Công Nghiệp
NSX: DUOQI-CHINA
Giá bán: 7.900.000VND
Thị trường: 9.500.000VND
NSX: DUOQI-CHINA
Giá bán: 10.200.000VND
Thị trường: 11.500.000VND
NSX: DUOQI-CHINA
Giá bán: 11.500.000VND
Thị trường: 12.000.000VND
NSX: DUOQI-CHINA
Giá bán: 8.800.000VND
Thị trường: 10.800.000VND