CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ 30% CHO CÁC SẢN PHẨM THIẾT BỊ PHÒNG TẬP (GYM)
Tp.Hồ chí minh
30 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
0969 3838 09 - 0939 10 3738
0969 38 38 09 Ms. Huệ
Hỗ trợ Online
Hàng tiêu biểu
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 8.800.000VND
Thị trường: 10.500.000VND
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 28.000.000VND
Thị trường: 32.000.000VND
NSX: Trường Việt
Giá bán: 6.100.000VND
Thị trường: 7.800.000VND
NSX: 
Giá bán: 980.000VND
Thị trường: 110.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 8.500.000VND
Thị trường: 9.000.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: VND
Thị trường: VND
NSX: DUOQI-CHINA
Giá bán: 23.000.000VND
Thị trường: 25.000.000VND
NSX: DUOQI-CHINA
Giá bán: 15.500.000VND
Thị trường: 18.000.000VND
NSX: DUOQI-CHINA
Giá bán: 12.500.000VND
Thị trường: 13.500.000VND
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 1.680.000VND
Thị trường: 1.800.000VND
NSX: Trường Việt
Giá bán: 6.300.000VND
Thị trường: 7.950.000VND
NSX: Trường Việt
Giá bán: 6.500.000VND
Thị trường: 8.100.000VND
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 3.500.000VND
Thị trường: 3.850.000VND
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 13.500.000VND
Thị trường: 15.000.000VND
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 6.800.000VND
Thị trường: 8.700.000VND
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 3.900.000VND
Thị trường: 4.800.000VND
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 8.200.000VND
Thị trường: 9.300.000VND
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 4.300.000VND
Thị trường: 7.500.000VND
NSX: Trung Quốc
Giá bán: 2.850.000VND
Thị trường: 3.900.000VND
Máy Công Nghiệp
NSX: 
Giá bán: 3.700.000VND
Thị trường: 5.300.000VND
NSX:  Duoqi
Giá bán: 1.370.000VND
Thị trường: 1.570.000VND
NSX: DUOQI-CHINA
Giá bán: 7.900.000VND
Thị trường: 9.500.000VND
NSX: DUOQI-CHINA
Giá bán: 10.200.000VND
Thị trường: 11.500.000VND
Y Tế Sức Khỏe
NSX: 
Giá bán: 1.500.000VND
Thị trường: 2.000.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 160.000VND
Thị trường: 500.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 800.000VND
Thị trường: 1.000.000VND
NSX: 
Giá bán: 4.200.000VND
Thị trường: 5.800.000VND
Chưa VAT
Gia Dụng
NSX: China
Giá bán: 480.000VND
Thị trường: 480.000VND
NSX: China
Giá bán: 580.000VND
Thị trường: 780.000VND
NSX: China
Giá bán: 390.000VND
Thị trường: 450.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 380.000VND
Thị trường: 500.000VND
Máy Tập Thể Dục
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 1.590.000VND
Thị trường: 1.700.000VND
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 5.500.000VND
Thị trường: 6.000.000VND
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 5.409.000VND
Thị trường: 7.010.000VND
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 5.000.000VND
Thị trường: 5.990.000VND
Máy Tập Chạy(đi) Bộ
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 29.500.000VND
Thị trường: 30.000.000VND
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 44.000.000VND
Thị trường: 45.000.000VND
NSX: Truongvietgroup
Giá bán: 27.000.000VND
Thị trường: 28.000.000VND
NSX: TRUONGVIET-HEALTHSTREAM
Giá bán: 55.000.000VND
Thị trường: 138.000.000VND
Điện tử điện lạnh
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 3.950.000VND
Thị trường: 5.900.000VND
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 49.500.000VND
Thị trường: 58.700.000VND
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 36.500.000VND
Thị trường: 42.000.000VND
NSX: Điện Máy Trường Việt
Giá bán: 34.500.000VND
Thị trường: 35.500.000VND